Választás 2014
Csapatunkról
Jelenünk és múltunk
Régmúltunk
Rendezvényeink
Városfejlesztés

Történetünk 1983 - 1998

A történetet kezdhetnénk a klasszikus módon is, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy község, ahol élt néhány nyüzsgő, településéért tenni akaró legény és leány. Róluk szól ez a mese:

Az 1970-es években az Erzsébet és Petőfi telep Gyömrő újonnan kiépült, legjobban fejlődő részévé vált. A kedvező lakásépítési hiteleknek köszönhetően gombamód épültek a telepen új házak, fiatal, többgyerekes családokkal népesítették be Gyömrő vasúton túli területét. Mivel szinte semmilyen szórakozási lehetősége nem volt a településnek ezen a részén ezért egyre erőteljesebben merült fel az igény, hogy történjen valami. Az Eskü tér kiváló helyszínnek bizonyult, s az ide kijáró szülők és barátok elhatározták egy szervezettebb társaság létrehozását.


Itt kezdődött minden

Díjátadás a gyerekeknek

Rendszerváltás előtti március 15-ke az Eskü téren

A lelkes szurkolók

1983-ban Kossuth Pali és Kossuth Laci, összefogva az érdeklődő, környezetükért tenni akaró embereket, 13+1 fővel megalakították az Eskü Tériek Baráti Körét. A csoport elsődleges feladatául tűzte ki maga elé az Eskü téren rendezvények szervezését, koordinálását, az Erzsébet és Petőfi telep környezetvédelmét, infrastrukturális (ekkor még elsősorban az utak és járdák) fejlesztését önerőből. A rendezvényeken képződő bevételt mindig az Eskü tér fejlesztésére, vagy a környező utak rendbetételére fordították. Így épült-szépült a tér évről évre, egyre több lelkes önkéntes csatlakozott a baráti körhöz.


Az elkészült emlékmű

Kenyérszelés az Eskü téren

Gyerekprogramot szerveztünk a 80-as években az Eskü téren

Első autós-motoros fesztivál 1992

Ablonczi Zsolt lelkész kalácsáldása az Eskü téren

Az 1986-ban megalakult ifjúsági klub (Black Diamond) tagjai is egyre többet és egyre szívesebben időztek a téren, s vezetőjük, Hodruszky Lajos is csatlakozott az Eskü tériek szervezetéhez.


Az első nagyszabású gyermeknap a sportpályán 1992-ben

Az egyre több ötlet és egyre több társadalmi munka eredményeképpen a rendezvényeken egyre nőtt a résztvevők, látogatók száma, nem egy esetben túlhaladva az ezer fős létszámot. Az akkori tanács elismerően kísérte figyelemmel az akkori hivatalos nyelvezet szerint "alulról jövő kezdeményezést".


Zsákbafutás az Eskü téren

Eskü téri labdarugó torna a 80-as évek elején

Eskü téri rendezvényünk kutyás bemutatóval a 80-as évekből

1990-ben, az új demokratikus önkormányzat megalakulásakor a baráti csapat beszállt a helyhatósági választáson Független Csoport néven. Az akkori kor beidegződött szokásait túlhaladva, s technikáját megelőzően, újfajta választási stratégia lett kidolgozva, amely azt sugallta, hogy a választók azt nézzék, ki, mikor, mennyit tett önzetlenül saját településéért. Sajnos most már tudjuk, hogy az akkori újonnan létrejött pártokat váró közhangulat és a pártokra épülő választási törvények következtében semmi esélyünk sem volt.

Az akkori önkormányzatot irányító pártok a képviselő testületi munkán kívül nemigen vettek részt Gyömrő társadalmi életében. Az elszenvedett választási kudarc ellenére csapatunk azonban továbbra is töretlen lendülettel és lelkesedéssel vett részt közösségi események szervezésében. Így sok olyan új rendezvény látott napvilágot, amely mára Városunk meghatározó rendezvényeivé léptek elő (Tour de Gyömrő kerékpárverseny, Mikulásjárás, Szent István napi rendezvény).


Szerkesztjük a Pro és kontrát

Március 15-ke 87-ből

Koszorúzás a Petőfi szobornál a 80-as években

1996-ban baráti körünk szervezte meg elsőként a Teleki kastély kertjében megrendezett egész napos Rákóczi napi megemlékezést, ahol korabeli ruhában és eszközökkel tettük emlékezetessé a jeles eseményt. Az ilyen alkalmak szőtték egyre jobb kapcsolattá a kör és a Rozmaring Néptánccsoport közös törekvéseit a hagyományőrzésben és a hagyományteremtésben. Egyre több tagjuk csatlakozott a baráti körhöz.


Az első Rákóczi nap

Csapatunk népitáncos tagjai

Fellépés a Rákóczi napon

Ökörsütés az első Rákóczi napon

A megnövekedett tagság és egyre több sikeres rendezvény újra előhozta a régebbi gondolatot, hogy még tevékenyebben kellene részt venni településünk közéletében. Ehhez az adta az utolsó lökést, hogy az akkori polgármester a választási kampány során meghívta csapatunk tagjait egy kerekasztal beszélgetésre. A megbeszélés során kiderült, hogy nem kíván részt venni munkánkban, csupán népszerűségét kívánta növelni, nevünket felhasználva. Mivel úgy gondoltuk, hogy körünk nem egy tőlünk távolálló gondolatiságot szeretne képviselni és követni, hanem sok munkával, településünket és környezetünket fejlesztő, szépítő társadalmi szervezetté kell válnunk. Ehhez viszont arra volt szükség, hogy törvényesítsük a kört, s hivatalosan is egyesületté alakuljunk.


Egy 87-es lázadó március 15-ke

A Kossuth fivérek március 15-én a 90-es évek végén

Eskü téri rendezvény korabeli technikával

Rendezvény az Eskü téren

Hát röviden így történt, így jött létre a Gyömrő 2000 Kör. Akik azóta is boldogan élnek, amíg meg nem. De igazából nem is mese volt ez talán, hanem maga a színtiszta valóság.

 
 

honlapkészítés: dupai