Választás 2014
Csapatunkról
Rendezvényeink
Városfejlesztés

Önkormányzati képviselőink

A 2014. évi önkormányzati választáson megismételtük a 2010. évi sikerünket. A választók bizalmából a 8 egyéni választókörzetből 8-ban a Gyömrő 2000 Kör jelöltje nyerte el a képviselői mandátumot. Polgármester jelöltünk, Gyenes Levente ugyancsak elsöprő többséggel, a szavazatok 70%-ával nyerte el a polgármesteri tisztséget. A város 11 fős képviselő-testületében így 8 fővel, meghatározó többséget szerzett csapatunk.

Minden képviselőnk körzetből, egyenes ágon, nem listáról jutott a testületbe. Listáról töredék-szavazatokkal bejutott képviselője nincs a Gyömrő 2000 Körnek. Polgármesterünk és képviselőink mindig egységben, csapatunk egyetértésével, és legfőképpen megelégedésére végzik munkájukat.

Dr. Mezey Attila - polgármester

A 5. sz. egyéni választókörzet önkormányzati képviselője.
Polgármesteri tisztségét 2017. április 23-óta tölti be. Születése óta él Gyömrőn, a Pázmány utcában. Iskolai végzettségére nézve agrármérnöki és szakközgazdász, valamint jogász diplomával rendelkezik. 1998-ban 23 évesen választották független önkormányzati képviselővé lakókörzetében. Az 1998-2002 közötti önkormányzati ciklusban az Ipari és Kereskedelmi Bizottság elnökeként, a Pénzügyi Bizottság tagjaként dolgozott. 2002-ben lakókörzetében újból képviselővé, majd Gyömrő város alpolgármesterévé választották, mely tisztségét azóta is betölti. Alpolgármesterként fő feladatköre a városfejlesztés, az önkormányzati intézmények és a város pénzügyi gazdálkodásának irányítása, valamint a képviselő-testület munkájának szervezése. Tagja több, a városban működő társadalmi szervezetnek is. Tevékenyen vett részt a játszótér építési és járdaprogramban, kulturális rendezvények szervezésében és környezetvédelmi programokban. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 55%-át megszerezve választották újra.
Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.
körzete »

Hodruszky Lajos - alpolgármester

A 3. sz. egyéni választókörzet önkormányzati képviselője.
Körzetében, a Malom utcában lakik. Mindig is aktívan részt vett Gyömrő kulturális és közösségi életében. Dolgozott a művelődési házban, vezetett ifjúsági klubot, szerkesztett éveken keresztül helyi közéleti újságot Pro és Kontra címmel. Nevéhez kötődik az első gyömrői gyermeknapi rendezvény, a tóparti tűzijáték, a Mikulás-járás, s számtalan egyéb rendezvény (pl. Tour de Gyömrő) kiötlése és megszervezése. Évekig tartó kitartása és munkája eredményeként hozta létre a helyi televíziót (Signal TV) is. 2017 óta Gyömrő Város alpolgármesterként dolgozik. Fő feladatköre a civil szervezetekkel való kapcsolattartás, városunk képviselete a kistérségben, helyi közbiztonság javítása, informatikai és kommunikációs hálózat fejlesztése. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 55%-át megszerezve választották újra.
Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.
körzete »

Garamszegi Sándor - alpolgármester

A 4. sz. egyéni választókörzet önkormányzati képviselője,
Nős, két gyermek édesapja, nagy múltú gyömrői család sarja. Családjában generációk ótahagyomány volt a település közéletében való aktív részvétel. A képviselő-testületnek 1998 óta tagja. Körzetében 2002-ben, 2006-ban és 2010-ben is a lakosság nagy többséggel választotta újra. A Rozmaring Hagyományőrző Alapítvány tagjaként szervezője és résztvevője volt a nagy sikerrel bemutatott szabadtéri színdarabok mindegyikének. A néptánc hagyományok ápolásának lelkes híve, rendszeresen vesz részt a városban rendezett kulturális programokban, társadalmi munkákban. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 64.3%-át megszerezve választották újra.
Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.
körzete »

Tölli László - képviselő

A 1. sz. egyéni választókörzet önkormányzati képviselője,
a Pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke.
Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság tagja.
Tősgyökeres gyömrői, születése óta él az ófalusi részen. Családjával, feleségével, kisfiával a választókörzetében, a Kossuth Lajos utcában laknak. Évek óta aktív szereplője a város közéletének. 2006 és 2010 között a Gyömrő Városért Közalapítvány elnöke. Elnöksége alatt az alapítvány több 10 millió forintnyi összeggel támogatta a városi fejlesztések megvalósítását, kulturális és gyermekprogramok szervezését és hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatását, ingyenessé tette az óvodai, iskola úszásoktatást. Munkáját kapcsolatai, betöltött pozíciói révén az ófalusi rész kiemelt fejlesztésének érdekében kívánja hasznosítani. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 50%-át megszerezve választották újra.
Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.
körzete »

Fábián Béla - képviselő

A 2. sz. egyéni választókörzet önkormányzati képviselője,
a Településügyi, vagyonkezelő, és környezetvédelmi bizottság tagja
VOKS bizottság tagja
Szociális és egészségügyi bizottság tagja
Születése óta Gyömrőn él. 2006 óta tagja a képviselő-testületnek. Több évtizede vesz részt a városi ipartestület munkájában. Tagja a Mozgáskorlátozottak Gyömrői Egyesülete kuratóriumának. A "falusi" részben szervezett kulturális megmozdulások szervezője. (Rákóczi Nap, Tájházban rendezett programok, Böllérverseny). Több környezetvédelmi program lelkes szervezője. Személyes közbenjárásának köszönhetően sikerült felszámolni nem egy, a lakókörzetében működő, évtizedek óta megoldatlan problémát jelentő környezetszennyező állattartó telepet is. Szerepet vállal a Gyömrői Sportegyesület több szakosztályának munkájában is. Az elmúlt évek falusi járdaépítési programjának egyik motorja. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 49%-át megszerezve választották újra.
Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.
körzete »

Kossuth László - képviselő

A 6. sz. egyéni választókörzet önkormányzati képviselője,
a Településügyi, vagyonkezelő és környezetvédelmi bizottság elnöke.
VOKS bizottság tagja.
Szociális és egészségügyi bizottság tagja.
Választókörzetében, az Eskü utcában él. A történelmi Kossuth család sarjaként részt vesz a Nemzetközi Kossuth Szövetség munkájában. 2006-tól tagja az önkormányzat képviselő-testületének. Az 1980-as évek elejétől létrehozója és vezetője az Eskü tériek Baráti Körének. Rengeteg társadalmi munka szervezője és aktív résztvevője. Ötlete és szervező munkája nyomán saját tervei alapján valósult meg társadalmi munkában az Eskü téren felállított aradi vértanúk emlékműve. A minden évben az Eskü téren megrendezett nagy sikerű Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál létrehozója és fő szervezője. Az 1984 óta rendezett gyömrői Szent István napi rendezvények elindítója. Egyénileg és társadalmi szervezetben is a magyarság nemzeti értékeinek ápolásán, népszerűsítésén munkálkodik. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 60%-át megszerezve választották újra.
Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.
körzete »

Székely Attila - képviselő

A 7. sz. egyéni választókörzet önkormányzati képviselője,
a Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.
A pénzügyi, városfejlesztési bizottság tagja.
Tősgyökeres gyömrői családból származik. Diplomáját művelődésszervezői szakon szerezte. 2002-ben nyerte el lakókörzetében egyéni képviselői mandátumát, majd 2006-ban újraválasztották. 2003 óta a városi művelődési ház - mai nevén Hankó István Művészeti Központ - igazgatója. Eddigi tevékenységének elismeréséül 2010-ben igazgatói megbízatásában újabb öt évre kapott bizalmat. Meghatározó személyisége a város társadalmi és kulturális életének. A Gyömrő 2000 Kör alapító tagja. A Rozmaring Hagyományőrző Alapítvány elnökeként nevéhez fűződik a városban nagy sikerrel bemutatott szabadtéri színdarabok színpadra állítása: István, a király, Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Gyalog galopp, Csínom Palkó. Vezetésével jött létre és működik a Gyömrő Színház. Csapatunknak, a Gyömrő 2000 Körnek kulturális rendezvényeit szervezi, irányítja. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 62%-át megszerezve választották újra.
Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.
körzete »

Szabó Zsolt - képviselő

A 8. sz. egyéni választókörzet önkormányzati képviselője,
a Településügyi, vagyonkezelő és környezetvédelmi bizottság tagja.
Családjával a Viola utcában lakik. Több, mint 10 éve foglalkozik projektmenedzsmenttel, ingatlanfejlesztéssel és reklámmal. Elnöke a Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesületnek. 2008 óta a Gyömrői Horgász Egyesületnek a megválasztott Elnöke. A 2014-es önkormányzati választásokon a leadott szavazatok 59%-át szerezte meg.
Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.
körzete »

 
 

honlapkészítés: dupai